Hem

IKMF Sverige en del av International Krav Maga Federation

KRAV MAGA

Krav Maga är ett modernt självförsvarssystem utvecklat för verkligheten som den ser ut idag. Systemet är enkelt att lära och har metoder och tekniker för att hantera alla aspekter av självförsvar – mot knivangrepp, sparkar och slag, pistolhot, alla slags tillhyggen, markkamp och flera motståndare.

Vår träning är utformad utifrån verklighetens behov av självförsvar. Polis, militär och livvakter var den ursprungliga målgruppen, men nu finns Krav Maga tillgängligt även för privatpersoner.

 

 

IKMF Sverige

Krav Maga, av hebreiska קרב מגע, "närstrid", (sammansatt av krav, "strid"; maga, "kontakt, nära"), ibland förkortat KM är ett självförsvars- och närstridssystem med rötterna i Israel. Krav Maga utvecklades av Imi Lichtenfeld på 1930-talet, men sedan metoden togs i bruk av den israeliska armén på 1960-talet har det tillkommit civil-, polisiär- och tredjepartstillämpningar. Som utövare av Krav Maga tränar man försvar mot hot och attacker på ett flertal sätt; stående, sittande, liggande, mot vapen, mot flera angripare, i mörker, i trånga utrymmen, i stressade situationer och så vidare. Teknikerna bygger till stor del på instinktiva rörelser och reflexer och Krav Maga anses av många vara en metod som ger stora resultat på relativt kort tid.

Organisationen

IKMF leds idag av Avi Moyal och är uppbyggd som ett nätverk där varje kontinent har en huvud instruktör (continental director) och där varje land i sin tur har en som är ansvarig för teknik och spridning av systemet (local director). Local director för Sverige är Peter Rönnlund.

EVENTS

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA EVENTS.

 

©IKMF SWEDEN 2016

2018 Ny termin på IKMF Sveriges klubbar.

Sök information om din närmaste klubb under KLUBBAR

 

 

Sommar 2017 Träning och gradering med G.I.T Israel Tamir, Expert 4.

Den 1-2 juli 2017 genomför IKMF Sverige en träningshelg.

IKMF Sverige arrangerar en träningshelg hos Träningsgripen i Hässleholm som inleds med seminarium öppet för alla.

Mer info EVENTS

 

 

Se träningstider på respektive klubb gå in och titta på klubbarnas hemsidor.

KLUBBAR

 

 

kravmaga@live.se